ความภาคภูมิใจ
จากการจัดการประกวดโครงการซีพีเพื่อความยั่งยืนมาอย่างต่อเนื่อง ทำให้ตอนนี้เรามีโครงการที่สร้างคุณประโยชน์ในด้านต่าง ๆ อย่างหลากหลาย สิ่งเหล่านี้จะช่วยให้เราและสังคมดำรงอยู่ได้อย่างยั่งยืน
0
พนักงาน
ผู้สร้างสรรค์
0
โครงการ
จำนวนโครงการสะสม
0
โครงการ
ที่ผ่านเกณฑ์คัดเลือก
0
สถานที่
พื้นที่ดำเนินโครงการ
0
ครั้ง
จัดพิธียกย่องเชิดชู
โครงการที่ผ่านมา
โครงการแนะนำ
ซีพีพีซี ห่วงใย ใส่ใจผู้ป่วยชุมชน
เพิ่มเติม
พลังแห่งความร่วมใจ สร้างเด็กกำพร้า ให้เป็นคนดี พลเมืองดี ของสังคม
เพิ่มเติม
ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเกษตร ขจัดความยากจน เขตซานตง
เพิ่มเติม
ธนาคารน้ำใต้ติน สู่อุโมงค์ไผ่ และสักทองคล้องใจ
เพิ่มเติม
ฟาร์มพอเพียง
เพิ่มเติม
ปลูกป่าเชิงนิเวศในชุมชนเฉลิมพระเกียรติ ร.๙
เพิ่มเติม
วิทยาลัยธุรกิจ
เพิ่มเติม
กับดักขยะทะเล
เพิ่มเติม