รายงาน ซีพีเพื่อความยั่งยืนรายงานซีพีเพื่อความยั่งยืนของ กลุ่มบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ เริ่มจัดทำเล่มแรกขึ้นในปี 2563 โดยดำเนินการอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ในปัจจุบันเล่มล่าสุดดำเนินการมาถึงเล่มสำหรับปี 2565
ฉบับปี 2565
ฉบับปี 2563
ฉบับปี 2561
ฉบับปี 2559